REGULAMENT

ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

VISIONARIUM

 

DOMUL VISIONARIUM este o incintă gonflabilă pentru videoproiectie filme, asemnenea cinematografului, unde filmele sunt proiectate intr-o ambianță de intuneric, și are o capacitate maximă de 32 de locuri.

De obicei, spectacolele sunt organizate în diferite localități, de Joi până Duminică.

Organizatorul își rezervă dreptul să stabilească numărul persoanelor cu dizabiliăți care vor putea participa, în funcție de numărul total al persoanelor participante și capacitate.

Având in vedere capacitatea foarte limitată, oferim pentru persoanele cu dizabilități un numar de 2 locuri la spectacolele din zilele ce se vor desfășura cu matineu, începând cu orele 11.30.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele organizate, doar prin înscriere prealabilă.

Solicitările de înscriere, se vor face cu 7 zile înainte de ziua evenimentului, pe adresa de e-mail tickets@robilete.ro, împreună cu următoarele informații și documente:

- numele minorului cu handicap și numele însoțitorului acestuia;

- certificatul medical/de handicap emis în condițiile legii al minorului din care să reiasă tipul și gradul handicapului;

- documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor (părinte, tutore legal).

- numele persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat și numele însoțitorului acesteia;

- certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului (grav sau accentuat);

- documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor.

În cazul în care nu ne vor fi furnizate aceste date și documentele doveditoare, nu vom putea da curs solicitării.

Accesul la spectacol se va face numai pe baza documentelor de identitate, atât pentru persoana cu dizabilități, cât și pentru însoțitorul acesteia.

Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv pentru persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, intunericul, efectele speciale sonore, vizuale și audio reprezintă un risc. Aceștia își vor asuma întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

Adultul cu dizabilități mediu sau ușor are acces la biletele de intrare cu tariful pentru copii, achitând prețul corespunzător categoriei de bilete vizate.

Participanții minori sau majori cu dizabilități grave sau accentuate trebuie să fie însoțiți, obligatoriu de un adult cu calitatea de însoțitor.

Grupurile organizate de persoane cu dizabilități, care solicită rezervarea unui spectacol special, exclusiv, la o data si o oră anume stabilită, vor plăti 50% din valoarea unui bilet, pentru fiecare persoană.